Πόθεν Έσχες

Μπορείτε να δείτε το πόθεν έσχες του Δημάρχου Αγρινίου Παύλου Μοσχολιού, από το 2004 έως σήμερα, εδώ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ν. 2576/1998, Ν. 2429/1996 και Ν. 3213/2003 έγγαμος με δύο παιδιά: τον Πέτρο έτος γέννησης 1983 και Κων /νο έτος γέννησης 1987

Οικονομικό έτος 2004

Έτος
Περιουσιακά Στοιχεία
Χρόνος Κτήσης
Συνολικό Τίμημα που καταβλήθηκε
Προέλευση Χρημάτων
Μεταβολή
Παρατηρήσεις
Οικ.
έτος
2004
(ΑΡΧΙΚΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΕΣΟΔΑ 2003)
1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π. & Δανείων +20.542,92 αποταμίευση ΑΡΧΙΚΗ

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στον Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου στις 6/7/2004

2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, β) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

15. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.115 Αποταμίευση
16. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 76.334,49 ευρώ
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π. & Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία ( ψιλή κυριότητα ) στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Γονική παροχή
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 15.825,10 ευρώ

 

Οικονομικό έτος 2005

Οικ.
έτος
2005
( ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΕΣΟΔΑ 2004)
1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π. & Δανείων +20.542,92 αποταμίευση

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 15/6/2005

2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

15. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.115 Αποταμίευση
16. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 35.629,93 ευρώ Μείωση 53,32%
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π. & Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία ( ψιλή κυριότητα ) στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Γονική παροχή
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 18.331,08 ευρώ Αύξηση 16,00%

 

Οικονομικό έτος 2006

Οικ. Έτος 2006
( ΕΣΟΔΑ 2005)
1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 ΔάνειοΤ.Π.& Δανείων+20.542,92αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις25/7/2006
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ

15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.165 Αποταμίευση
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 106.173,47 ευρώ Αύξηση 198,00%
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία ( ψιλή κυριότητα ) στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6, με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Γονική παροχή
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 18.828,42 ευρώ Αύξηση 2,70%

 

Οικονομικό έτος 2007

Οικ.
Έτος
2007
( ΕΣΟΔΑ 2006 )
1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 ΔάνειοΤ.Π. & Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 22/6/2007
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.485 Αποταμίευση
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 39.697,49 ευρώ Μείωση 62,61%
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996

49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 ΔάνειοΤ.Π. Δανείων+20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία ( ψιλή κυριότητα ) στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής , οδός Γεωργιάδη 6με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Γονική παροχή
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης) , έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 16.777,52 ευρώ Μείωση 10,90%

 

Οικονομικό έτος 2008

Οικ.
έτος
2008
( ΕΣΟΔΑ 2007 – ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ )
1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 ΔάνειοΤ.Π. & Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 24/6/2008
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

20.000,00 ΕΥΡΩ2.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων -Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :372, καταθέσεις 1.500,00 ευρώ Αποταμίευση –προσφορά τραπέζης
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 45.402,90 ευρώ Αύξηση 14,40%
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 ΔάνειοΤ.Π. & Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία ( ψιλή κυριότητα ) στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής , οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Γονική παροχή
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 17.312,49 ευρώ Αύξηση 3,18%

 

Οικονομικό έτος 2009

Οικ. Έτος
2009

( ΕΣΟΔΑ

2008 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμαστις 18/6/2009
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

20.000,00 ΕΥΡΩ2.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.896, Καταθέσεις : Αγροτική Τράπεζα 2.398,00 ευρώ , Εθνική Τράπεζα 2.141,28 ευρώ ΑποταμίευσηΣυνδυασμός περιπτώσεων
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 51.231,29 ευρώ Αύξηση 12,80%
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Κληρονομία

ΜΕΤΑΒΟΛΗ –ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 25.667,11 ευρώ Αύξηση 48,26%

 

Οικονομικό έτος 2010

Οικ. Έτος
2010

( ΕΣΟΔΑ

2009 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμαστις 2/6/2010
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

20.000,00 ΕΥΡΩ2.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :1.896, Καταθέσεις : Αγροτική Τράπεζα 1.217,95 ευρώ , Εθνική Τράπεζα 4.281,74 ευρώ ΑποταμίευσηΣυνδυασμός περιπτώσεων
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 45.279,61 ευρώ Μείωση 11,61 %
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Κληρονομία
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 26.377,63 ευρώ Αύξηση 2,76 %

 

Οικονομικό έτος 2011

Οικ. Έτος
2011

( ΕΣΟΔΑ

2010 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε εμπρόθεσμαστις 1/6/2011
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800, , β) ) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΒ 4561, κυβισμός 899.

2001

2003

20.000,00 ΕΥΡΩ2.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους Το υπ.αρ.ιθμ.ΑΙΒ 4561 μεταβιβάσθηκε στον υιό μου Πέτρο τον Μάϊο του 2010
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :3.223, Καταθέσεις : Αγροτική Τράπεζα 19,43 ευρώ , Εθνική Τράπεζα 6.613,95 ευρώ ΑποταμίευσηΣυνδυασμός περιπτώσεων
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 50.793,95 ευρώ Αύξηση 12,18 % Εισόδημα φορολογητέο από 1/1/2010
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Κληρονομία
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 21.688,48 ευρώ Μείωση 17,78 %

 

Οικονομικό έτος 2012

Οικ. Έτος
2012

( ΕΣΟΔΑ

2011 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. & 4,20 τ.μ. τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε η δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =96.000 τ.μ. Χρησικτησία
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 60,00 τ.μ. Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800,

2001

20.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα : Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς :3.223, Καταθέσεις : Αγροτική Τράπεζα 37,85 ευρώ , Εθνική Τράπεζα 5.123,61 ευρώ ΑποταμίευσηΣυνδυασμός περιπτώσεων
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 45.150,88 ευρώ Μείωση 11,11 % Εισόδημα φορολογητέο από 1/1/2011
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ.. & 4,20 τ.μ.τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Κληρονομία
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος 13.812,76 ευρώ Μείωση 36,31 %

Οικονομικό έτος 2013

Οικ. Έτος
2013

( ΕΣΟΔΑ

2012 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. & 4,20 τ.μ. τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε η δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =91.000 τ.μ. Χρησικτησία Έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση και μειώθηκε κατά 5.000 τ.μ.
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , με γκρεμισμένο κτίριο (έκταση γκρεμισμένου κτιρίου 60,00 τ.μ.) Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800,

2001

20.000,00 ΕΥΡΩ Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα :16.1.Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς:32216.2.Καταθέσεις:Αγροτική Τράπεζα 38,9116.3. Καταθέσεις:Εθνική Τράπεζα 2.820,4616.4. Καταθέσεις:ALPHA BANK: 6,7516.5. Καταθέσεις:ATTICA BANK: 23.130,89 * ΑποταμίευσηΣυνδυασμός περιπτώσεων*Από αναδρομικές συντάξεις ιδίου (από 1/1/2012 έως 31/5/2013)
17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 52.891,92 ευρώ Εισόδημα φορολογητέο από 1/1/2012
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου, Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ.. & 4,20 τ.μ.τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου 1996 49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 , με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ. 1998 Κληρονομία
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης), έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
4. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος 12.829, ευρώ
5. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα :5.1.Εθνική Τράπεζα 23.616,00 ** **Από εφάπαξ

Οικονομικό έτος 2014

 

  Οικ. Έτος      
 2014

( ΕΣΟΔΑ    

   2013 )

1. Οικία (7/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ. & 4,20 τ.μ. τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου   1996      49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων+20.542,92 αποταμίευση Υποβλήθηκε η δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες
2. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιό Χωριό) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
3. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Αγία Τριάδα ) έκταση εδάφους ¼ =3.000 τ.μ. Χρησικτησία
4.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μήλιος ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
5.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ψηρού ) έκταση εδάφους ¼ =1.000 τ.μ. Χρησικτησία
6.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Πατρικά ) έκταση εδάφους ¼ =8.000 τ.μ. Χρησικτησία
7.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Παλιόμηλο) έκταση εδάφους ¼ =250 τ.μ. Χρησικτησία
8.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Τσαγκαριάτικα ) έκταση εδάφους ¼ =5.000 τ.μ. Χρησικτησία
9.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Μονοπάτι ) έκταση εδάφους ¼ =30.000 τ.μ. Χρησικτησία
10.Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Ρεβίθια) έκταση εδάφους ¼ =91.000 τ.μ. Χρησικτησία Έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση και μειώθηκε κατά 5.000 τ.μ.
11. Βοσκότοπος ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας,( θέση Σταθάκου ) έκταση εδάφους ¼ =2.000 τ.μ. Χρησικτησία
12. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =630,00 τ.μ. , με γκρεμισμένο κτίριο (έκταση γκρεμισμένου κτιρίου 60,00 τ.μ.) Χρησικτησία
13. Οικία ( ¼ εξ αδιαιρέτου ) Τοποθεσία Κομπωτή Ν. Αιτ/νίας, έκταση εδάφους ¼ =910,00 τ.μ. , έκταση κτισμάτων 40,00 τ.μ. Χρησικτησία
14. Πάρκιγκ στο Αγρίνιο , αναλογία εδάφους 7/1000, έκταση 26,50 τ.μ.

2005

    3.125,00 ΕΥΡΩ Αποταμίευση
15. Μεταφορικά μέσα :α) Ι.Χ.Ε. αριθμ. κυκλοφ. ΑΙΖ 3481, κυβισμός 1.800,

2001

   20.000,00 ΕΥΡΩ  Συνδυασμός περιπτώσεων- Εισοδήματα έτους
16. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα :16.1.Μετοχές Τράπεζα Πειραιώς:32216.2. Καταθέσεις:Εθνική Τράπεζα 658,23

16.3. Καταθέσεις:ATTICA BANK: 25.220,88 *

Αποταμίευση 

Συνδυασμός περιπτώσεων

 

*Από αναδρομικές συντάξεις ιδίου (από 1/1/2012 έως 31/5/2013) και από την σύνταξή μου

17. Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος : 64.369,89 ευρώ Εισόδημα φορολογητέο & μη από 1/1/2013
Της συζύγου ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Κων/νου,  Δημοσίου Υπαλλήλου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας
1. Οικία (10/17 εξ αδιαιρέτου ) στο Αγρίνιο με έκταση εδάφους 291,43 τ.μ. με έκταση κτίσματος 196,00 τ.μ.. & 4,20 τ.μ.τακτοποίηση ημιυπαιθρίου χώρου   1996      49.989,95 ΕΥΡΩ

29.347,03 Δάνειο Τ.Π.& Δανείων +20.542,92 αποταμίευση
2. Οικία  στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Γεωργιάδη 6 ,  με έκταση εδάφους 1/3 =216,75 τ.μ. με έκταση κτίσματος 93,00 τ.μ.   1998 Κληρονομία    
3. Βοσκότοπος (αγροτεμάχιο) τοποθεσία Δήμος Ταμυνέων Ευβοίας (θέση Άγιος Ιωάννης),  έκταση εδάφους 100% 442 τ.μ. Χρησικτησία
 4.  Εισόδημα και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος 43.145,12 ευρώ Εισόδημα φορολογητέο & μη από 1/1/2013
 5. Χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες , ταμιευτήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα :5.1.Εθνική Τράπεζα 3.675,32 **  **Από εφάπαξ